Apie projektą

Tikslas​

Plėtoti profesinio informavimo ir karjeros planavimo veiklą.

​Uždaviniai

  1. Skatinti mokinių motyvaciją ir gebėjimus prisitaikant darbo rinkoje.

  2. Bendrauti ir bendradarbiauti su respublikos mokyklomis.

  3. Skatinti mokinių kūrybinį aktyvumą ir saviraišką, įgyvendinant savo idėjas.

2019 m. vasaris – balandis

Renginių ciklas Technologijų skyriaus mokiniams „Nuo profesijos pasirinkimo iki darbo sutarties sudarymo“

 

2019 m. vasaris – kovas

Konkurso „Pažink profesijas“ su mokyklomis organizavimas

2019 m. kovo ar balandžio mėnesiais (data bus tikslinama)

Baigiamasis projekto „Planuoju ateitį 2019“ renginys:

  • supažindinimas su skyriumi ir specialybėmis;

  • konkursinių darbų pristatymas;

  • parodos-konkurso laimėtojų ir dalyvių apdovanojimas.