Konkurso „Pažink profesijas“ nuostatai

Bendrosios nuostatos​

 

Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriaus specialybių populiarinimo konkurso „Pažink profesijas“ nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius bei organizavimą.

 
Konkurso tikslas ir uždaviniai

 

Tikslas – susipažinti su Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyriuje rengiamomis specialybėmis, plėtojant profesijos pasirinkimo galimybes.

Uždaviniai:

1. skatinti mokinių kūrybiškumą ir iniciatyvumą.

2. sukurti darbus,  atspindinčius pasirinktą specialybę;

3. skatinti mokymo įstaigų dalykinį bendradarbiavimą.

4. eksponuoti konkursinius darbus Technologijų skyriuje.

Konkurso organizavimas ir sąlygos

 

Konkursą organizuoja Šiaulių PRC Technologijų skyrius.

Konkurse dalyvauja Šiaulių profesinio rengimo centro ir mokyklų, dalyvaujančių projekte „Planuoju ateitį 2019“, 8–12 klasių mokiniai.

Konkursas susideda iš dviejų etapų:

       I etapas „Ką žinai apie Šiaulių profesinio rengimo centro Technologijų skyrių?“ (užsiregistravę mokiniai turi atsakyti į pateiktus klausimus);

Užduotys

      II etapas – dalyviai sukuria koliažą pasirinkę vieną iš Technologijų skyriuje rengiamų specialybių (pvz., iš specialybei naudojamų medžiagų, priemonių, įrankių, nuotraukų ir pan.).

Konkursiniai darbai atliekami individualiai.

Konkursiniai darbai su trumpu aprašymu  turi būti pateikti iki 2019 m. kovo 31 d. adresu: Gardino g. 4, Šiauliai, Vilmai Šablinskienei. Kontaktinė informacija – Vilma Šablinskienė, tel. 861620478.

Darbai bus eksponuojami Šiaulių PRC tinklapyje (www.sprc.lt). 

Darbų vertinimas

 

Darbus vertina Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus įsakymu sudaryta vertinimo komisija.

Vertinimo kriterijai

 

  1. Atsakymų į klausimus teisingumas.

  2. Profesijoje naudojamų priemonių atskleidimas ir įvairovė.

  3. Kūrybiškumas, originalumas.

  4. Meniškumas, estetiškumas.

Baigiamosios nuostatos

 

Konkurso laimėtojai ir dalyviai apdovanojami Šiaulių PRC diplomais, prizais ir padėkomis.

Konkurso dalyvių atsiųsti darbai negrąžinami.

© 2018 Projekto vykdymo grupė

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now